Два съседни парцела на разклона за село Осеново, на 18 км от град Варна. 8 500 кв.м. земеделска земя трета категория.

Copyright © 2023 All Rights Reserved С помощта на Mythfinity
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram